Από που να κατεβάσετε εγχειρίδια iPhone για κάθε μοντέλο

Ένας καλός τρόπος για να βρείτε εγχειρίδια για τα διάφορα μοντέλα του iPhone είναι να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Apple. Παρακάτω παραθέτουμε τα βήματα για να βρείτε τα εγχειρίδια χρήσης για κάθε μοντέλο iPhone: Ανοίξτε τον περιηγητή ιστού στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Apple στη διεύθυνση: https://www.apple.com/ Κάντε κλικ […]