Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο – Αγωγή επί κλήρου

Ο κληρονόμος που έχει το δικαίωμα κληρονομίας από εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά του χρησιμοποιώντας κυρίως την αγωγή περί κλήρου. Η αγωγή περί κλήρου, σύμφωνα με το άρθρο 1871 Αστικού Κώδικα, είναι η αγωγή που μπορεί να ασκηθεί από έναν δικαιούχο κληρονομίας όταν παραβιάζεται το κληρονομικό του δικαίωμα από έναν κληρονόμο που κρατά αντικείμενα της κληρονομίας ή από οποιονδήποτε άλλο που κρατά τα αντικείμενα της κληρονομίας ως νομικός διάδοχος (νομέας της κληρονομίας). Με την αγωγή περί κλήρου, ο κληρονόμος ζητεί από το Δικαστήριο να αναγνωριστεί ως νόμιμος κληρονόμος και να υποχρεωθεί ο κατόχος των πραγμάτων της κληρονομίας να του τα επιστρέψει. Ο Δικηγόρος για Κληρονομικά Θέματα Νικολαρόπουλος μπορεί να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Όταν κατακρατείται παράνομα η κληρονομία, ο εναγόμενος είναι αυτός που κρατά παράνομα τα αντικείμενα της κληρονομίας ως κληρονόμος και υποχρεούται να τα επιστρέψει στον κληρονόμο σύμφωνα με το δίκαιο και το μερίδιο του στην κληρονομία. Επιπλέον, ο εναγόμενος πρέπει να αποζημιώσει τον κληρονόμο για τα οφέλη που έχει προκύψει από την παράνομη “χρήση” των αντικειμένων της κληρονομίας (κληρονομικά οφέλη). Για παράδειγμα, στην περίπτωση ακινήτου κληρονομίας, ο εναγόμενος με την αγωγή περί κλήρου θα πρέπει επίσης να αποδώσει οποιοδήποτε κέρδος αντιστοιχεί στην ενοικιαστική αξία του ακινήτου ή/και την αξία των εσόδων που έχει λάβει από το ακίνητο (π.χ. αξία ενοικίου που έχει εισπράξει κατά την παράνομη κατοχή του ακινήτου).

Επιπλέον, ο καλόπιστος νομέας της κληρονομίας είναι υπεύθυνος, μετά την υποβολή της αγωγής περί κλήρου (άρθρο 1876 Αστικού Κώδικα, παραγράφους 1 και 2), να αποδώσει πλήρως όχι μόνο τα προκύπτοντα οφέλη από τα αντικείμενα της κληρονομίας, αλλά και τα αμεληθέντα, δηλαδή τα οφέλη που θα μπορούσε να επιτύχει σύμφωνα με τους κανόνες της φρόνιμης διαχείρισης αλλά δεν επέτυχε. Ένας έμπειρος δικηγόρος για κληρονομικά μπορεί να παρέχει λύσεις ακόμα και στις πιο περίπλοκες υποθέσεις.

Διαβάστε  Ποια η βοήθεια του δικηγόρου Εργατολόγου

Συνεπώς, ο κληρονόμος που έχει αποκλειστεί από τα αντικείμενα της κληρονομίας θα πρέπει να ασκήσει αγωγή περί κλήρου εναντίον του ατόμου που κρατά τα στοιχεία της κληρονομίας ως κληρονόμος και να απαιτήσει την επιστροφή τους, καθώς και την αποζημίωση για τα οφέλη. Στις περιπτώσεις που ο νομέας της κληρονομίας δεν είναι σε θέση να επιστρέψει το αντικείμενο της κληρονομίας που κρατά αυτός, ούτε την αντίτιμη αξία του, τότε ο κληρονόμος μπορεί να προσφύγει στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (άρθρο 1873 Αστικού Κώδικα). Συγκεκριμένα, από τα άρθρα 909, 910 και 913 προκύπτει ότι ο νομέας της κληρονομίας είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει ακριβώς τα αντικείμενα της κληρονομίας ή την αντίτιμη αξία τους, εκτός αν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να το κάνει εξαιτίας αντικειμενικής ή υποκειμενικής αδυναμίας, είτε λόγω ευθύνης του είτε μη, και τότε ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Προκειμένου να προστατευθεί το κληρονομικό δικαίωμα, απαιτείται εξειδικευμένη νομική συμβουλή και καθοδήγηση, ώστε ο κληρονόμος να επιτύχει τη βέλτιστη προστασία των δικαιωμάτων του.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *